Słowa uznania kieruję do Warszawskiej Izby Przedsiębiorców - za nieustającą pracę na rzecz rozwoju rodzimej przedsiębiorczości oraz promowanie jakości i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej, jako podstawowych czynników zapewniających osiągniecie sukcesu w biznesie. Laureaci konkursu Wiktoria reprezentują sobą zestaw podręcznikowych cech dobrego przedsiębiorcy. To oni, swoim dalszym innowacyjnym postępowaniem, nadają prestiż temu wyróżnieniu. Laureatom kolejnych edycji konkursu Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców życzę wytrwałości w dążeniu sukcesu w biznesie. Bądźcie inspiracją dla wszystkich przedsiębiorców i dla całej polskiej gospodarki. 

(fragment wpisu do Księgi Laureatów) 

 O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, iż jest ona symbolem jakości i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wygrana w tym plebiscycie potwierdza wiarygodność, także tę finansową, firmy, właściwe zarządzanie oraz wysoką jakość oferowanych produktów 

czy usług. To imponujące, że przez wiele lat trwania konkursu wzięło w nim udział aż 5 tys. firm, z czego ponad tysiąc uzyskało nominacje, a blisko 500 zostało laureatami. Celem każdej edycji było upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Wartości, którymi kieruje się kapituła w wyłanianiu 

zwycięzców, są bliskie również Ministerstwu Gospodarki. Staramy się promować uczciwość, przedsiębiorczość i wolność gospodarczą. Konstruujemy prawo tak, aby wyeliminować z rynku nieuczciwych kontrahentów i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Etyka i rzetelność w biznesie to nie może być temat wykładu akademickiego, ale codzienna praktyka życia go¬spodarczego. Zachęcam wszystkich właścicieli firm do wzię¬cia udziału w kolejnych edycjach konkursu, w myśl zasady 

„To nie jakość kosztuje, ale jej brak”. 

(fragment wpisu do Księgi Laureatów) 

 

Laureaci w swoich pracach konkursowych wykazują, że wywiązują się z podstawowych obowiązków wobec Państwa i zdobyli uznanie wśród klientów i partnerów, a także angażują się 

w kształtowanie regionu, w którym funkcjonują. Zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia jest zatem zwieńczeniem ich rzetelnej pracy i starań o najwyższą jakość oferowanych usług i produktów. Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom kolejnych edycji konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców i życzę, aby to szczególne wyróżnienie stało się motywacją do dalszych działań. 

 

 

 

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS