WaldemarPiorek-200x280

Przedsiębiorca. Prezes FUNDACJI WIP Warto Im Pomóc. Współtwórca samorządu gospodarczego Warszawy. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Za swoją działalność społeczną odznaczony medalem ,,Zasłużony dla m.st. Warszawy" oraz wysokimi odznaczeniami państwowymi. Pomysłodawca i organizator konkursu ,,Polska od Kuchni "oraz największego wizerunkowego plebiscytu gospodarczego w Polsce WIKTORIA - ,,Znak Jakości Przedsiębiorców " Autor książek i licznych publikacji  o roli i funkcjonowaniu  samorządu gospodarczego w Polsce. Specjalista w dziedzinie ,,inteligencji finansowej i emocjonalnej". Społecznik i przyjaciel ludzi.

Twórczyni jednego z największych przewodników po dobrych restauracjach w Polsce oraz współwłaściciel agencji AFMedia.pl. Autorka przestrzeni dla restauratorów Facebook/ Ania Dębska - Merytorycznie o restauracjach. Od ponad 15 lat wspiera restauracje w poprawnym funkcjonowaniu, doradza w kwestiach jakości, poprawnej polityki marketingowej, czy relacji w załodze.
Jako Audytor Restauracyjny rozwiązuje realne problemy i usprawnia pracę wielu miejsc wymagających poprawy, a jako Krytyk Kulinarny wskazuje miejsca, które jakością i smakiem zasługują na wyróżnienie i polecenie czytelnikom. Prowadzi szkolenia dla właścicieli i managerów restauracji, podczas których aktywnie wspiera ich w rozwiązywaniu napotkanych problemów, wskazuje najnowsze trendy oraz skuteczne rozwiązania zagadnień jakości obsługi, dań oraz sprawnego i skutecznego promowania restauracji. Ceniona specjalistka, często zapraszana do mediów, jako ekspert branży gastronomicznej

Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus". Jest również pracownikiem naukowo-badawczym, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora otrzymała w 2012 roku. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Kieruje cyklem konwersatoriów “Czwartki u Ekonomistów" - otwartych debat, nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006 roku. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego .

Prof. Jerzy Bralczyk

Doktoryzował się w 1973, habilitował w 1986, a tytuł profesorski uzyskał w 2000 roku. Od 1999 roku wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasiada w Prezydium Rady Języka Polskiego PAN oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile.

W TVP Polonia prowadził cotygodniowy program Mówi się (od 2001 do 2007) oraz w TVN Lingua audycję Na słówko. W Polskim Radiu prowadzi codzienną audycję Słowo o słowie. Pisze również felietony dla miesięcznika "Wiedza i Życie". Układa lub prowadzi różne ogólnopolskie i regionalne dyktanda w Radiu i w Telewizji. Autor wielu książek popularyzatorskich – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa . Ostatnia jego książka to: Pokochawszy. Miłość w języku wydana w 2018 roku.

Autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się m.in. promocją psychologii i konsultingiem w TVP Info, POLSAT Wydarzenia. Przez 2 lata był także współautorem cotygodniowej audycji Psychologia Biznesu w radiu TOK FM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. Był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a także adiunktem na Uniwersytecie Medycznym w Krakowie.W 2011/2012 był Doradcą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych i Krajową Radą Komorniczą. Odbył studia podyplomowe i szkolenia m.in. w Baltimore w Stanach Zjednoczonych (Postdoctoral fellowships, Johns Hopkins University, Dept. of Psychology); Yale University, Department of Psychology (visit study); Aston Business School, Aston University, Birmingham, Wielka Brytania. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. Rocznie obejmuje szkoleniami ponad 500 managerów i handlowców.

Fundacja Ludzi Sztuki - Mushchelka to instytucja pozarządowa typu non-profit ustanowiona w kwietniu 2015 roku w celu realizacji inicjatyw o charakterze społecznym w sferze kultury.
Fundacja powstała, by wspierać młodych, kreatywnych, pełnych pasji polskich artystów z różnych dziedzin kultury i sztuki.
Misją Fundacji Ludzi Sztuki jest tworzenie niekonwencjonalnych dzieł, wykraczających poza ogólnie przyjęte wzorce i chwilowe trendy, zachęcających do ciekawości świata oraz refleksji nad nim. To wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki poprzez tworzenie niezwykłych estetycznych i intelektualnych przeżyć pomiędzy artystą a widzem.
Fundacja Ludzi Sztuki pragnie wspierać kulturę i sztukę przyczyniając się do tworzenia wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. Angażuje się w projekty, które mają się wyróżniać na tle innych produkcji z nawiązaniem do polskiej literatury, kultury i polskiej sztuki.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS