WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest największym wizerunkowym konkursem gospodarczym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Nominowane firmy przystępując do rywalizacji nie wnoszą  opłat rejestracyjnych.
Laureaci Konkursu korzystają z pakietu promocyjnego, który obejmuje:

  • Publiczne otrzymanie statuetki i godła promocyjnego WIKTORII, którym laureat może posługiwać się dożywotnio z podaniem daty jego otrzymania
  • informacje o laureacie na stronie www.nagrodawiktoria.pl przez dwa lata
  • zaproszenie dla laureata na Wielką Galę (dla dwóch, czterech lub sześciu osób – uzależnione od wielkości firmy), która odbędzie się w dniu 19 października 2024 roku w Warszawie w salach renomowanego hotelu.
  • emisję dostarczonego filmowego materiału reklamowego Laureata podczas Gali
  • możliwość przeprowadzenia wideo wywiadu z laureatem podczas Gali
  • otrzymanie materiału filmowego z Gali wraz z prawami autorskimi do jego rozpowszechniania
  • otrzymanie foto-relacji z Gali wraz z prawami autorskimi do ich rozpowszechniania
  • możliwość skorzystania z oferty specjalnej – VIDEO MATERIAŁ REKLAMOWY O FIRMIE
  • informacje o firmie w materiałach prasowych
  • lista zwycięskich firm będzie ogłaszana za pomocą kanałów social media oraz w publikacjach patronów medialnych konkursu

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS