WaldemarPiorek-200x280

Przedsiębiorca. Współtwórca samorządu gospodarczego Warszawy. Przez wiele lat związany z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. W 2007 roku doprowadził do połączenia się lokalnych organizacji i stanął na czele Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje do realizacji przedsięwzięć związanych z niesieniem wszechstronnej pomocy warszawskim przedsiębiorcom w organizacji biznesu i szkoleniu kadry. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Za swoją działalność społeczną odznaczony medalem ,,Zasłużony dla m.st. Warszawy", medalem im. Franciszka Jordana oraz innymi wysokimi odznaczeniami państwowymi. Pomysłodawca konkursu ,,Warszawa od Kuchni" dla stołecznej gastronomii oraz ASÓW - Rankingu Instytucji Finansowych. Autor i organizator największego stołecznego plebiscytu gospodarczego WIKTORIA - Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości, który przekształcił się w 2011 roku w plebiscyt ogólnopolski pod nazwą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Specjalista w dziedzinie ,,inteligencji finansowej i emocjonalnej". Społecznik i przyjaciel ludzi.

Przedsiębiorca, twórca Klub Integracji Europejskiej, klubu biznesu zrzeszającego ponad dwieście firm z całej Polski. Wydawca i redaktor naczelna magazynu ludzi biznesu przedsiębiorcy@eu i startującej właśnie pod tym logo telewizji internetowej. Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej. Zaangażowana w wiele przedsięwzięć mających na celu promocję przedsiębiorczości, a także idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Od wielu lat rganizator warszawskich kolacji biznesowych, od trzech lat organizuje też ogólnopolską Letnią Galę Przedsiębiorców, połączoną z wręczeniem przyznawanych przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości Pereł Euroturystyki. Zaangażowana jest we wspieranie takich przedsięwzięć jak program ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”, organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, konkurs ,,Laur Innowacyjności”. W tum roku została Partnerem akcji rekomendującej stołeczną gastronomię ,,Warszawa od kuchni” organizowaną przez Warszawska Izbę Przedsiębiorców Zasiada też w kapitule projektu Debiutantki, w ramach którego organizowany jest doroczny Bal Debiutantek w pałacu w Wilanowie. Od początku zwolenniczka integracji europejskiej, w której widzi wielką historyczną szansę dla Polski, nie tylko w sferze gospodarczej.

barbara-wodarczyk-238x238

Specjalistka w tematyce krajów dawnego ZSRR. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 1985 r. pracownik redakcji publicystyki międzynarodowej w TVP. Od grudnia 2004 r. do grudnia 2009 korespondentka TVP w Moskwie. Od 2010 r. - komentator w TVP, autorka "Szerokich torów". Laureatka Wiktora 2003 w kategorii: twórca najlepszego programu TV.


Bozena-Lublinska-Kasprzak-200x280

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku 2011.
W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie W latach 1995-1996 była doradcą w międzynarodowej firmie konsultingowej, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo. Od 1999 do 2001 r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie uczestniczyła w programowaniu i przygotowaniu do wdrażania Programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych. Od 2001 związana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej, nadzorowała realizację poakcesyjnych programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. W ARiMR pełniła funkcje zastępcy dyrektora, dyrektora a od 2005 roku do kwietnia 2008 funkcję Zastępcy Prezesa. Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE).
Z PARP związana od kwietnia 2008 kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji.

jakubas

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. W 1989 założył Grupę Kapitałową Multico. Od 1991 skupił się na rynku mediów. W latach 90. XX wieku był właścicielem kilku drukarni i tytułów prasowych (m.in. „Kurier Lubelski”, „Życie Warszawy”, „Sukces”). Był udziałowcem w lubelskim Radiu Puls i w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych. Zajmował się również branżą produktów spożywczych m.in. był właścicielem spółki Krynica Zdrój (producent m.in. wody mineralnej Multivita), którą w 2000 sprzedał koncernowi Coca-Cola. Inwestował także w takie firmy jak Optimus, Elektrim oraz Ruch. Od 1998 jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jednym z najbardziej znanych polskich inwestorów giełdowych, posiada udziały m.in. w Zakładach Azotowych Puławy. W skład Grupy Multico wchodzi ok. 40 podmiotów z różnych branż m.in. Mennica Polska Mennica-Metale Szlachetne, Centrum Nowoczesnych Technologii S.A Energopol-Warszawa, Feroco (budowa i modernizacja linii kolejowych), Zakłady Automatyki Polna, Wartico Invest (budownictwo mieszkaniowe), New Century Arts (branża filmowa) oraz Multico Oficyna Wydawnicza. Od początku XXI wieku inwestuje także w spółki branży kolejowej. Jest właścicielem grupy Newag produkującej m.in. elektryczne zespoły trakcyjne i lokomotyw w skład której wchodzi Newag Gliwice. Ogółem Grupa Multico zatrudnia ok. 12 tys. osób. Pełnił funkcję prezesa Polskiej Rady Biznesu. Dekadę temu kupił rozpadającą się firmę za 6 mln zł, zainwestował w nią 130 mln zł i wprowadził na giełdę. Na zeszłorocznym debiucie Newagu Zbigniew Jakubas zarobił ok. 400 mln zł. Producent pociągów z Nowego Sącza to jedna z najmocniejszych spółek w biznesowym portfelu Jakubasa. A znajdują się w nim również: Mennica Polska, produkująca monety i przetapiająca złoto w sztaby, firma budowlana Wartico, producent automatyki przemysłowej i ciepłowniczej Polna, Centrum Nowoczesnych Technologii, dwa ośrodki wypoczynkowe, własne wydawnictwo, a nawet centrum spa.

Związany z Bankiem Pekao S.A. od 2000 roku. Odpowiedzialny za Projekty Strategiczne w segmencie SME (klienci o przychodach do 20 mln) oraz rozwiązania biznesowe mające na celu tworzenie wartości po stronie klientów Banku. W Banku Pekao SA zarządzał segmentem klienta biznesowego, będąc odpowiedzialnym za rozwój produktów oraz pozyskiwanie finansowania zewnętrznego wspierającego kredytowanie klientów Banku, wcześniej zarządzał siecią sprzedaży obsługującą klientów korporacyjnych (klienci o przychodach 10- 250 mln PLN), pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. Klienta Korporacyjnego – odpowiedzialnego za sprzedaż produktów dla przedsiębiorców z Regionu Mazowieckiego. Poprzednio pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA, gdzie pełnił funkcje zarządcze jako Dyrektor Oddziału, Z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, członka Zarządu odpowiedzialnego za nowe projekty, IT i Logistykę.

Kierownik katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości i audytu strategicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz artykułów naukowych.

Poza dorobkiem naukowym i dydaktycznym posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradczym. W latach 1996-1999 był prorektorem Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 2005-2006 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP a w latach 2009-2010 szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 2006-2013 członek Rady Nadzorczej CitiBANK Handlowy, a w latach 2009-20W latach 1991-1998 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego i Prezesa zarządu firmy doradczo-szkoleniowej OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, w latach 1995-1997 oraz 2002-2005 był członkiem Rady Nadzorczej RUCH SA. W latach 2009-2012 członek Rady Nadzorczej Axa Polska.

Jest ekspertem i komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach o tematyce ekonomicznej (TVN CNBC, Polsat, TV Biznes, Program 1 Polskiego Radia itp.). Był współautorem programów ekonomicznych w TVP („Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki”, „Z Euro w kieszeni”). Redaktor naczelny pisma Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.

Od 1998 roku zawodowo związany z międzynarodowym koncernem ubezpieczeniowym ERGO.

Pracował między innymi w Dziale Strategii oraz Planowania, a także w Dziale Zagranicznym towarzystwa Hamburg – Mannheimer. Od 2000 roku przewodzi nowym inicjatywom ubezpieczyciela w Polsce.

Stworzył od podstaw struktury organizacyjne Ergo Pro w Polsce i doprowadził do wprowadzenia na rodzimy rynek finansowy unikatowych programów ubezpieczeniowo – oszczędnościowych (np. Eventus Classic, Eventus DUO).

Studiował w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz w Wyższej Szkole Gospodarczo-Ekonomicznej w Nuertingen, gdzie uzyskał tytuł Diplom Betriebswirt w zakresie zarządzania, marketingu oraz ubezpieczeń. Ekspert medialny w tematach: ubezpieczenia, emerytury oraz demografia.

W 2013 roku został wyróżniony Superwiktorią jako Manager Roku Branży Ubezpieczeniowej.

Autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się m.in. promocją psychologii i konsultingiem w TVP Info, POLSAT Wydarzenia. Przez 2 lata był także współautorem cotygodniowej audycji Psychologia Biznesu w radiu TOK FM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. Był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a także adiunktem na Uniwersytecie Medycznym w Krakowie.W 2011/2012 był Doradcą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych i Krajową Radą Komorniczą. Odbył studia podyplomowe i szkolenia m.in. w Baltimore w Stanach Zjednoczonych (Postdoctoral fellowships, Johns Hopkins University, Dept. of Psychology); Yale University, Department of Psychology (visit study); Aston Business School, Aston University, Birmingham, Wielka Brytania. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. Rocznie obejmuje szkoleniami ponad 500 managerów i handlowców.

mariusz hildebrandt

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 r. ukończył studia Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) University of Calgary w kooperacji ze Szkołą Główną Handlową. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów programu CEMBA. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta. W latach 1995 – 1999 pracował w sektorze bankowości, w tym przy rynku kapitałowym. Ma również bogate doświadczenie w zarządzaniu jakością danych, a także w tworzeniu systemów wymiany informacji oraz analiz do ich weryfikacji. Zdobył je podczas pracy w Biurze Informacji Kredytowej SA, w którym pracował od 1999 r., pełniąc między innymi funkcję Dyrektora Departamentu Jakości Danych. Na stanowisko Prezesa Zarządu BIG InfoMonitor został powołany w czerwcu 2007 r. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa.

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł profesorski. Działał w lekarskiej "Solidarności". W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie był starszym asystentem w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 1 października 2007 został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS