WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest największym wizerunkowym konkursem gospodarczym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Nominowane firmy przystępując do rywalizacji nie wnoszą żadnych opłat rejestracyjnych.
Laureaci Konkursu korzystają z pakietu promocyjnego, który obejmuje:

 • Laureaci Konkursu korzystają z pakietu promocyjnego, który obejmuje:  
 • Publiczne otrzymanie statuetki i godła promocyjnego WIKTORII , którym laureat może posługiwać się dożywotnio z podaniem daty jego otrzymania  
 • Informacje o laureacie na stronie www.nagrodawiktoria.pl przez dwa lata  
 • Zaproszenie dla laureata na Wielką Galę (dla dwóch, czterech lub sześciu osób – uzależnione od wielkości firmy), która odbędzie się w dniu 21 października 2023 roku w Warszawie w salach renomowanego hotelu.  
 • Emisję dostarczonego filmowego materiału reklamowego Laureata podczas Gali  
 • Możliwość przeprowadzenia wideo wywiadu z laureatem podczas Gali  
 • Otrzymanie materiału filmowego z Gali wraz z prawami autorskimi do jego rozpowszechniania  
 • Otrzymanie foto-relacji z Gali wraz z prawami autorskimi do ich rozpowszechniania  
 • Możliwość skorzystania z oferty specjalnej – VIDEO MATERIAŁ REKLAMOWY O FIRMIE  
 • Informacje o firmie w materiałach prasowych  
 • Lista zwycięskich firm będzie ogłaszana za pomocą kanałów social media.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS