BIG InfoMonitor to firma, która stawia na propagowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. Stąd też towarzyszy i patronuje konkursowi Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, którego konwencja jest spójna z jej misją: rozpowszechnianiem zasad etyki i zasad fair play w biznesie oraz promowania dobrych przedsiębiorców. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, to dla BIG InfoMonitor jedna  z najważniejszych wartości, którą chce przekazać i rozpowszechnić wśród polskich przedsiębiorców.

Ergo ceni innowacyjność, odpowiedzialność oraz pełne zrozumienie potrzeb klienta na jakość usług. 

Uważam, że to właśnie jakość jest w każdym biznesie tym, co odróżnia od innych i wyróżnia spośród wielu. Dlatego właśnie warto na nią stawiać i jednocześnie wspierać idee, które krzewią potrzebę budowania biznesu o bardzo dobrej jakości, biznesu etycznego i odpowiedzialnego społecznie. Jedną z tych idei jest konkurs Wiktoria. 

Cieszymy się, że możemy być jego Partnerem.

Bank Pekao S.A. konsekwentnie wdraża działania 

nakierowane na wspieranie rozwoju małych firm w Polsce. Z jednej strony przejawia się to w systematycznym rozwoju oferty produktowej nakierowanej na rozwój mikro i małych firm, z drugiej zaś konsekwentnie bada i upublicznia informację o kondycji tych firm poprzez coroczne opracowywanie raportu o sytuacji mikro i małych firm w Polsce. Zależy nam również na promowaniu 

przedsiębiorczości i inicjatyw temu służących, stąd też nasze zaangażowanie we wspieranie takowych inicjatyw. Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców jest dla nas szczególna inicjatywą. Z jednaj strony promuje bowiem przedsiębiorczość, z drugiej zaś nagłaśnia i upublicznia pro społeczne działania przedsiębiorców i wyróżnianych firm. Działania te są spójne z polityką społecznej odpowiedzialności Banku Pekao S.A.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2023 by RS