„Nagroda Wiktorii, którą otrzymaliśmy potwierdziła wiarygodność i prestiż. Wsparła i umocniła naszą pozycję na rynku jednocześnie promując naszą firmę. Potwierdziła rzetelnie prowadzoną przez naszą spółkę działalność gospodarczą i właściwe zarządzanie, co zwiększyło zaufanie naszych partnerów handlowych i klientów. Gorąco zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do uczestnictwa w konkursie, który bez wątpienia pomaga w efektywnym budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.” 

„Bardzo chętnie poddajemy się ocenie niezależnych ekspertów i bierzemy udział w konkursach, które propagują szczytne idee stosowania zasad etyki w biznesie. Zdobycie przez naszą firmę nagrody Wiktorii prócz osobistej satysfakcji z pewnością jeszcze bardziej uwiarygodni nas na rynku, pozytywnie wpłynie na poziom zaufania klientów do nas, zdopinguje do dalszych starań. Ponadto doceniamy zdolności organizacyjne inicjatorów konkursu oraz ich sposób komunikacji z uczestnikami. Jasny przekaz, spójne wypowiedzi i akcentowanie istotnych treści pozwoliły na sprawne przygotowanie się naszej firmy do rywalizacji o statuetkę Wiktorii.”

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2024 by RS