W związku z dużą ilością nominacji nadsyłanych przez Starostów z całej Polski i koniecznością weryfikacji firm przez nich Nominowanych przedłużamy zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców do dnia 31 lipca 2017 roku.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2023 by RS