Fundacja Ludzi Sztuki - Mushchelka to instytucja pozarządowa typu non-profit ustanowiona w kwietniu 2015 roku w celu realizacji inicjatyw o charakterze społecznym w sferze kultury.
Fundacja powstała, by wspierać młodych, kreatywnych, pełnych pasji polskich artystów z różnych dziedzin kultury i sztuki.
Misją Fundacji Ludzi Sztuki jest tworzenie niekonwencjonalnych dzieł, wykraczających poza ogólnie przyjęte wzorce i chwilowe trendy, zachęcających do ciekawości świata oraz refleksji nad nim. To wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki poprzez tworzenie niezwykłych estetycznych i intelektualnych przeżyć pomiędzy artystą a widzem.
Fundacja Ludzi Sztuki pragnie wspierać kulturę i sztukę przyczyniając się do tworzenia wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. Angażuje się w projekty, które mają się wyróżniać na tle innych produkcji z nawiązaniem do polskiej literatury, kultury i polskiej sztuki.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2020 by RS