Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu JU we Wrocławiu, od 2003 r. przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Państwowej Akademii Nauk, autor wielu publikacji naukowych.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2020 by RS