Prawnik, polityk i samorządowiec. Obecnie, a także w latach 2003-2007 Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. Starosta Bocheński obecnej kadencji, a także w latach 1999-2006. W swojej karierze zawodowej był m.in.: Naczelnikiem Miasta i Gminy Kamień Pomorski, Naczelnikiem, a później Wójtem Gminy Bochnia. Sprawował również funkcję Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W działalności samorządowej na szczeblu krajowym pełnił m.in. funkcje członka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Zamówień Publicznych, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Na arenie międzynarodowej długoletni członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

 

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2020 by RS