Marek Kowalski

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji „Lewiatan” oraz Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, wieloletni ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doświadczony specjalista, który od 2010 roku aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z branżą zamówień publicznych, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Marek Kowalski od 2010 roku wchodzi w skład Zespołu do spraw usług publicznych Komisji Trójstronnej, a w kwietniu 2013 roku zostaje powołany przez Premiera RP do jej składu plenarnego. Współzałożyciel i od 2002 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Czystości. W latach 2005 – 2007 Wiceprezes Europejskiej Federacji Czystości. Ponadto członek Zarządu Europejskiego ISSA World. Współtwórca i Prezes Polskiego Związku Pracodawców „PSC”. Członek Rady Głównej PKPP „Lewiatan”.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.



Laureaci

© 2020 by RS