mariusz hildebrandt

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 r. ukończył studia Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) University of Calgary w kooperacji ze Szkołą Główną Handlową. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów programu CEMBA. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta. W latach 1995 – 1999 pracował w sektorze bankowości, w tym przy rynku kapitałowym. Ma również bogate doświadczenie w zarządzaniu jakością danych, a także w tworzeniu systemów wymiany informacji oraz analiz do ich weryfikacji. Zdobył je podczas pracy w Biurze Informacji Kredytowej SA, w którym pracował od 1999 r., pełniąc między innymi funkcję Dyrektora Departamentu Jakości Danych. Na stanowisko Prezesa Zarządu BIG InfoMonitor został powołany w czerwcu 2007 r. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2020 by RS