7.05.2018 r. ruszyła XXI edycja największego wizerunkowego konkursu w Polsce WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców. Nominację od organizatora można otrzymać zgłaszając swoją firmę poprzez formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.nagrodawiktoria.pl .
W konkursie WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców mogą wziąć udział firmy z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę polskiej gospodarki, oraz wielkie korporacje. Zapraszamy również do udziału . Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 15 lipca. Wypełniony zeszyt konkursowy należy przesłać do 5 września.

Zapraszamy do ubiegania się o status Ambasadora Marki XXI edycji konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców w 2018 roku. Status Ambasadora Marki przyznaje Kapituła Konkursu. Wcześniej należy ponownie przystąpić do konkursu uzupełniając złożony „Zeszyt Konkursowy” o dokumenty, którymi może wylegitymować się firma po dacie gdy została laureatem. Zadaniem Ambasadora Marki WIKTORII jest popularyzacja celu konkursu, czyli zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Ponadto, Ambasador Marki będzie miał prawo do rekomendowania firm do udziału w następnych edycjach konkursu. Dzięki temu, razem z samorządem gospodarczym i terytorialnym, wyłonimy najlepsze polskie firmy. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu.Laureaci

© 2020 by RS